Marcin Janik
adwokat - of counsel
Doświadczenie:
  • studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
  • ukończona aplikacja adwokacka
  • znajomość języków obcych: angielski
  • specjalizacja w sprawach karnych i karno-skarbowych

Jestem adwokatem i historykiem. W 2006 r. rozpocząłem studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a dwa lata później studia na Wydziale Prawa i Administracji. Historię skończyłem w 2011 r. Absolwentem prawa zostałem w 2013 r., broniąc pracę magisterską pt. „Tajemnica telekomunikacyjna w postępowaniu cywilnym z uwzględnieniem danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, postrzeganych jako nienazwany środek dowodowy" nagrodzoną przez Polską Fundację Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie. Rok później ukończyłem podyplomowe studia Prawo w ochronie zdrowia, współorganizowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

W latach 2014 - 2016 odbywałem aplikację adwokacką pod patronatem Adw. Lecha Kasprzyka. Jestem finalistą Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich im. S. Mikke w Olsztynie.

W 2017 roku założyłem swoją Kancelarię Adwokacką. Pełnię funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Sportu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie.

Jestem współautorem publikacji i artykułów naukowych m.in. w Monitorze Prawniczym, Samorządzie Terytorialnym, Zeszytach Naukowych Naczelnego Sądu Administracyjnego.