Pomoc frankowiczom

Zajmujemy się kredytami „pseudofrankowymi” zarówno w zakresie umów kredytowych denominowanych jak i indeksowanych/waloryzowanych, bez względu na to czy umowa nadal trwa, czy jest już zakończona.

Każdy z klientów kancelarii ma zapewnione indywidualne podejście i opiekę nad powierzoną sprawą.

Podstawowym celem naszych działań jest dążenie do całkowitego stwierdzenia nieważności umowy kredytu hipotecznego na etapie sądowym. Drugim równie korzystnym rozstrzygnięciem jest tzw. odfrankowienie kredytu, czyli wyeliminowanie z zawartej umowy kredytu „franka szwajcarskiego” – ze skutkiem od dnia podpisania umowy i przy zachowaniu oprocentowania przewidzianego w umowie (zwykle opartego o LIBOR).

Jak działamy? 

W pierwszej kolejności zespół prawników naszej kancelarii analizuje umowę kredytową wraz z załącznikami, regulaminem oraz aneksami (jeżeli umowa była aneksowana).

Dokumenty do analizy umów związanych z kredytem frankowym wraz z telefonem kontaktowym prosimy przesyłać na następujący adres email: frankowicz@rusekipartnerzy.pl

Analiza umowy kredytowej jest dla Państwa bezpłatna.

Po dokonaniu analizy przesłanych dokumentów udzielimy Państwu wyczerpującej odpowiedzi w zakresie zasadności powództwa przeciwko bankowi i szans na pozytywne rozstrzygnięcie kredytu.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU NA ADRES EMAIL: frankowicz@rusekipartnerzy.pl

Obsługujemy sprawy z całego kraju. Istnieje możliwość zdalnego rozpoczęcia i prowadzenia sprawy poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub skype.