Zakres usług
Naszym Klientom oferujemy szeroki
zakres usług prawnych.
Oto kilka najbardziej typowych:
 • zastępstwo procesowe oraz doradztwo prawne w sprawach z zakresu:
  • prawa cywilnego i gospodarczego,
  • prawa spółek handlowych,
  • prawa zamówień publicznych,
  • ochrona danych osobowych – RODO,
  • prawa własności intelektualnej,
  • prawa upadłościowego i naprawczego,
  • przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi oraz NSA,
  • przed sądami arbitrażowymi krajowymi i zagranicznymi,
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • prawa rodzinnego i spadkowego,
  • egzekucji komorniczej,
 • obsługa prawna w zakresie prawa podatkowego,
 • kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych i instytucji,
 • przekształcenia i optymalizacje formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
 • dochodzenie należności i odszkodowań w sprawach krajowych i zagranicznych,
 • obsługa prawna negocjacji i transakcji w handlu krajowym i zagranicznym,
 • pełna obsługa prawna inwestycji wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń dla inwestorów polskich i zagranicznych, w szczególności na terenach specjalnych stref ekonomicznych,
 • rozwiązywanie sporów w drodze mediacji,
 • badania „due dilligence”,
 • pomoc prawna w transakcjach typu fuzji i przejęć (M&A – Mergers and Acquisitions)