Cennik
Wynagrodzenie za pracę radcy
prawnego/prawnika Kancelarii jest zawsze
negocjowane indywidualnie z Klientem.

Podstawowe wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie
z Klientem, ze wskazaniem na poniższe warunki:

  • porada prawna – od 300,00 PLN + 23% VAT
  • jedna godzina pracy radcy prawnego – 400,00 PLN + 23% VAT (za każdą rozpoczętą godzinę)

 

Ryczałt

Najczęściej stosowana przez naszą Kancelarię matoda rozliczeń z Klientami. Ustalone wynagrodzenie miesięczne (ryczałtowe) za stałą obsługę prawną lub za prowadzenie konkretnej sprawy. Klient ma zapewnione wykonanie zleconej czynności oraz stałą opiekę radcy prawnego bez względu na ilość czasu niezbędnego do wykonania zlecenia. W dłuższej perspektywie przy stałej współpracy system ten okazuje się najtańszy dla Klienta.

Często łączymy również ryczałt z rozliczeniem godzinowym i premią za sukces; wówczas stawki ryczałtu są niższe, co czyni go bardziej dostępnym dla mniejszych firm.

Stawki godzinowe

Jest to system oparty o ilość przepracowanych godzin radcy prawnego/prawnika Kancelarii dla Klienta w oparciu o stawkę godzinową uzgodnioną z klientem.

Często przy takim systemie stosujemy rozliczenie oparte o ilość przepracowanych godzin + premia za sukces; w takim przypadku stawka godzinowa, którą Klient zapłaci z góry, jest niższa i przez to bardziej przystępna.

Przy stałej współpracy z Klientami ceny są ustalane w zależności od potrzeb Klienta i koniecznego zaangażowania radcy prawnego/prawnika w stałą obsługę prawną.

Informujemy, iż stawki minimalne wynagrodzenia za czynności radców prawnych określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U.2015.1804 z dnia 2015.11.05 z późn. zmianami).

Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o kontakt z naszą Kancelarią na adres: sekretariat@rusekipartnerzy.pl