Karolina Matyśkiewicz
radca prawny
Doświadczenie:
  • studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
  • ukończona aplikacja radcowska
  • znajomość języków obcych: angielski
  • stały mediator sądowy
  • specjalista z zakresu prawa administracyjnego i socjalnego
  • specjalista ds. zamówień publicznych
  • studia podyplomowe z procesu inwestycyjno- budowlanego dla prawników
  • studia podyplomowe prawo weterynaryjne

W życiu zawodowym zajmuję się obsługą przedsiębiorców oraz osób fizycznych w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy oraz prawa rodzinnego i spadkowego.

Reprezentuję klientów w postępowaniach sądowych przed sądami cywilnymi, gospodarczymi, rodzinnymi i sądem pracy, a także w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej we wszystkich instancjach oraz przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Ponadto zajmuję się obsługą podmiotów administracji publicznej, z którymi współpracuje od 2017 roku, wspomagając te jednostki w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa pracy, prawa administracyjnego i prawa cywilnego.

W 2019 roku ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Proces Inwestycyjno–Budowlany dla prawników, prowadzone na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

W tym samym roku uczestniczyłam II Polskim Kongresie Prawa Budowlanego organizowanym przez kwartalnik Prawo Budowlane.

Zdając sobie sprawę, jak istotne jest wypracowanie rozwiązania, jakie zadowala obie strony sporu, ukończyłam certyfikowany kurs uprawniający do wykonywania zawodu mediatora, prowadzony przez Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”.

Od 2016 roku jestem wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Aktualnie rozszerzam swoje kompetencje w zakresie mediacji, uczestnicząc w szkoleniach dotyczących mediacji cywilnych i gospodarczych oraz w szkoleniu specjalistycznym – Mediator rodzinny.

Posługuję się językiem angielskim, a w najbliższej przyszłości chciałabym podjąć się nauki języka rosyjskiego.

Prywatnie pasjonuje mnie historia znajdujących się na terenie Polski średniowiecznych zamków, które korzystając z wolnej chwili chętnie odwiedzam.

Ponadto bardzo chętnie sięgam po lekturę w postaci dobrego kryminału czy thrilleru.

W wolnym czasie lubię słuchać muzyki, spotykać się z przyjaciółmi, jeździć na rowerze, a także spacerować.

Uwielbiam długie, górskie wędrówki i podróże, szczególnie do miejsc, które mają „duszę”.