Private Policy
In practice, the following methods of securing information security are used:
Technological security
obejmujące m.in. oprogramowanie antywirusowe oraz antyszpiegujące, spełniające wysokie standardy zamki zabezpieczające dostęp do pomieszczeń Kancelarii, instalacja alarmowa i ochrona budynku przez wyspecjalizowaną firmę
Legal safeguards
obejmujące m.in. odpowiednie oświadczenia oraz zapisy w umowach z pracownikami i podmiotami współpracującymi, a także aktualne ubezpieczenie majątkowe oraz od odpowiedzialności cywilnej
Organizational security
obejmujące m.in. dostęp do dokumentów wyłącznie przez upoważnione osoby, przekazywanie dokumentów z zastosowaniem odpowiednich trybów potwierdzeń, dodatkowe informacje zawarte w korespondencji, niszczenie dokumentów przy wykorzystaniu właściwego sprzętu.