Fees
Wynagrodzenie za pracę radcy
prawnego/prawnika Kancelarii jest zawsze
negocjowane indywidualnie z Klientem.

Podstawowe wynagrodzenie ustalane jest indywidulanie
z Klientem, ze wskazaniem na poniższe warunki:

  • porada prawna – od 200,00 PLN + 23% VAT
  • jedna godzina pracy radcy prawnego – 350,00 PLN
    + 23% VAT

Możliwe sposoby rozliczania z Klientami:

Ryczałt

ustalone wynagrodzenie miesięczne (ryczałtowe) za stałą obsługę prawną lub za prowadzenie konkretnej sprawy. Klient ma zapewnione wykonanie zleconej czynności oraz stałą opiekę radcy prawnego bez względu na ilość czasu niezbędnego do wykonania zlecenia. W dłuższej perspektywie przy stałej współpracy system ten okazuje się najtańszy dla Klienta.

ryczałt + premia za sukces

Stawki godzinowe

system oparty o ilość przepracowanych godzin radcy prawnego/prawnika Kancelarii

ilość przepracowanych godzin + premia za sukces

Przy stałej współpracy z Klientami ceny są ustalane w zależności od potrzeb Klienta i koniecznego zaangażowania radcy prawnego/prawnika w stałą obsługę prawną.

Informujemy, iż stawki minimalne wynagrodzenia za czynności radców prawnych określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U.2015.1804 z dnia 2015.11.05 z późn. zmianami).

Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o kontakt z naszą Kancelarią na adres: sekretariat@rusekipartnerzy.pl