Rafal Rusek
legal counsel
Education:
  • studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
  • słuchacz Podyplomowego Studium Prawa Pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • ukończona aplikacja sędziowska
  • ukończona aplikacja radcowska
  • znajomość języków obcych: angielski i niemiecki