Koronawirus a prawo
Prawo w praktyce – Jak to wszystko działa w obecnej sytuacji?

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy składaniu wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej w związku z epidemią COVID-19.

Doskonale rozumiemy, jak trudna jest aktualna sytuacja gospodarcza – w szczególności dla małych i średnich firm. Wspieramy przedsiębiorców we wszystkich zagadnieniach prawnych związanych z pandemią COVID-19. Udzielamy kompleksowej pomocy m.in. przy składaniu wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej w związku z epidemią COVID-19.  

Ponadto wspieramy polskie firmy także w poniższych kwestiach:

  • Uzyskanie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w PUP,
  • Udzielenie przez PUP dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników,
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małego i średniego przedsiębiorcy,
  • Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące,
  • Uzyskanie świadczenia postojowego,
  • Uzyskanie subwencji z PFR, w tym z:

a) Tarczy Finansowej dla Mikrofirm, obejmującej wsparcie finansowe dla mikroprzedsiębiorców, o łącznej wartości 25 mld zł; 

b) Tarczy Finansowej dla MŚP, obejmującej wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw o łącznej wartości 50 mld zł

Prowadzenie postępowań dla przedsiębiorców związanych z nadzwyczajną zmianą stosunków gospodarczych (rebus sic stantibus), stanem siły wyższej oraz w sprawach od odstąpienie od umów z uwagi na istotną zmianę okoliczności gospodarczych i społecznych.

Obecnie wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytania typu:

• Czy trzeba płacić czynsz za najem, skoro w lokalu nie można aktualnie świadczyć usług?

• Czy można żądać podwyższenia wynagrodzenia za wykonane dzieło, ponieważ ceny produktów potrzebnych do jego wytworzenia drastycznie wzrosły?

• Czy można zmienić umowy o pracę z pracownikami, skoro nie można ich zatrudniać dalej w tych samych warunkach?

W tym celu wykorzystujemy prawne możliwości, jakie daje prawo cywilne oraz prawo pracy:Korzystamy z instytucji tzw. nadzwyczajnej zmiany stosunków, zakładającej możliwość sądowej ingerencji w zakres umowy, jeśli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków, spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą (rebus sic stantibus),

Pomagamy w odstąpieniu od zawartych umów, gdy jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.Pomagamy w odstąpieniu od zawartych umów, gdy jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.

Wspieramy Klientów w indywidualnych przypadkach, w których występuje możliwość uznania sytuacji epidemiologicznej za siłę wyższą, wyłączającą odpowiedzialność kontrahenta.

Udzielamy pomocy w zakresie obniżenia kosztów pracowniczych, poprzez m.in. obniżenie wymiaru etatu pracowników, wprowadzenie przestoju, zawarcie z reprezentacją pracowniczą porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z indywidualnych umów o pracę, czy redukcję zatrudnienia. 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkie firmy, które potrzebują szeroko rozumianej pomocy prawnej związanej z pandemią koronawirusa.  Zapewniamy pełen profesjonalizm, szybkie wdrożenie odpowiednich działań i stały kontakt. 

Agnieszka Rusek
radca prawny, partner