Hubert Nowak
legal advisor trainee
Education:
  • studia prawnicze na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
  • znajomość języków obcych: angielski